Hoe heet ik in het dagelijks verkeer?
Adrie Spruit.
Voluit is mijn naam: Adrianus Martinus Jozef Spruit.

Waar kom ik vandaan?
Ik ben geboren op 29 mei 1950 in de polder Hoonaard in het veenweidegebied ten oosten van het Zuidhollandse dorp Haastrecht.

Hoe betaal ik mijn hypotheek?
Ik werkte bij en voor de overheid. Als laatste stond ik sta op de salarislijst van KING, een dochterorganisatie van de VNG. Als proces- en informatiearchitect werkte ik daar uit hoe gemeenten hun werkprocessen en hun informatievoorziening konden en kunnen inrichten. Eind 2017 vertrok ik daar, op 67-jarige leeftijd. Daarnaast was ik sinds 2015 ZZP-er met als specialismen digitaal archiveren en het duurzaam toegankelijk bewaren van informatie (is een bredere benadering dan archivering want is inclusief de openbaarheid van (overheids-)informatie en inclusief aspecten van informatiebeveiliging). Met ZZP-werk ga ik door 'tot het ophoudt', niet alleen omdat die hypotheek er nog is, maar ook omdat ik het leuk vind om parttime actief te blijven in mijn vakgebied.

Wat is mijn burgerlijke staat?
Ik ben een alleengaande man.

Hoe woon ik?
In een ruim, maar ook ecologisch, huis aan de groene rand van Gouda.

Hoe verplaats ik mij?
Vooral op de fiets en met het openbaar vervoer.

Hoe ziet mijn week eruit?
Ik houd van lange weekenden, maar de praktijk kan ook zijn dat ik met mooi weer doordeweek naar buiten ga en in een regenachtig weekend achter mijn computer zit.

Hoe denk ik?
Ik denk in beelden. Ik ben een beelddenker, geen taaldenker. Taal is dus relatief lastig voor mij, ook feiten die je in taal uitdrukt. Beelden, structuren, systemen en analyses, en ook zien hoe dingen wel en niet werken en waarom, dat gaat me een stuk beter af, en kost me zelfs weinig moeite. Dat is overigens een lastige combinatie in de maatschappij van vandaag. Door veel te schrijven heb ik overigens een zekere vaardigheid ontwikkeld in het schrijven van (Nederlandse) teksten. Als ik de tijd neem om aan die teksten te schaven, worden ze volgens sommigen zelfs goed. Rond 2005 ben ik begonnen met ook, in enkele landelijke tijdschriften, te publiceren over mijn vakgebied.

Meer weten over beeld- en taaldenkers? Klik dan op deze link.

En ik heb iets met systeemdenken (zie ook de pagina Politiek en mijn systeemdenken). Ik ben een aanhanger van het inzicht dat we meer moeten kijken naar wat wel en niet werkt. Persoonlijke wensen en voorkeuren zijn goed als persoonlijk vertrekpunt, maar als we politieke, maatschappelijke en economische systemen vervolgens te ingewikkeld maken, waardoor ze niet werken, dan is het resultaat alsnog iets dat je niet wilt. Vaak draaien, kijkend naar wat we willen bereiken, aan de verkeerde knoppen. En systemen vergen op regelmatige basis evaluatie en onderhoud. Ook daarop zijn we te weinig gericht, met alle gevolgen vandien.

Wat doe ik in mijn vrije tijd?
Onder andere fietsen in de omgeving van Gouda, maar door een versleten knie doe ik (steeds) minder aan sport dan ik zou willen.
Ik ben geen cultuurmens, maar ben wel - en nog steeds - naar veel dingen nieuwsgierig, en ik ga graag naar musea, bijvoorbeeld om etsen van Rembrandt te zien, die ik interessanter vindt dan zijn grote en - in de ogen van het gemiddelde publiek - spectaculaire schilderijen.
Ik lees veel, maar weinig fictie. Sterrenkunde vind ik niet minder interessant dan filosofie.
Ik heb, zoals te zien is op deze website, iets met activiteiten die een relatie hebben met natuur en landschap.
En ik volg vrij serieus wat er in de politiek gebeurt, in Nederland, maar ook wereldwijd.

Wat is slecht voor mijn humeur?
Ontbreken van respect, kleinburgerlijk afkeuren van wat anders is, regen, en te hard rijdende automobilisten als ik op een smal plattelandsweggetje fiets.

Wat is goed voor mijn humeur?
Fietsen met een vriend of vriendin, varen op de nabijgelegen Reeuwijkse plassen, stilte, goede koffie, een goede discussie over inhoud, een groene omgeving, een bruine boterham op een bankje in de zon, vogels in de lucht, Hollandse luchten en het groene uitzicht vanuit mijn serre en mijn slaapkamerraam.


Adrie S.