In het voorjaar van 2008 startte in Gouda de eerste cursus 'Wilde planten herkennen voor beginners'. De cursus was het resultaat van samenwerking van vier organisaties:
 • Heemtuin Goudse Hout;
 • IVN IJssel en Gouwe;
 • Natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard;
 • KNNV afdeling Gouda en omstreken.

In 2009 was er een cursus met dezelfde opzet.
In 2008 en 2009 waren er drie docenten. Twee van die drie docenten hebben na 2009 hun focus verlegd naar andere zaken. Ik ben daarna doorgegaan.

In 2010 had de cursus een gewijzigde en beperkte opzet:
 • alleen excursies en inventarisaties;
 • op het terrein van de heemtuin Goudse Hout;
 • georganiseerd door de organisaties Heemtuin Goudse Hout en de IVN afdeling IJssel en Gouwe.
In 2011 is de vierde jaargang van de cursus van start gegaan, toen weer in de oude bekende vorm, dat wil zeggen, met de volgende opzet:
 • voor beginners;
 • eenvoudige soorten, niet de zeldzame orchidee in een natuurgebied, maar de boterbloemen naast de voordeur of in het park;
 • een combinatie van doordeweekse avonden binnen met daarop volgend een excursie en veldbezoek op de zaterdagmorgen;
 • bij excursies oftewel in het veld stellen deelnemers zelf, dus ook de absolute beginner, een soortenlijst op van wat ze aantreffen.

De onderliggende menu-opties geven per jaargang toegang tot de inhoud van de cursussen. Daarbij heb ik me in verband met regels voor auteur- en copyrightrechten beperkt tot het publiceren van alleen mijn eigen materiaal.