In het voorjaar van 2008 startte in Gouda de eerste cursus 'Wilde planten herkennen voor beginners'. De cursus was het resultaat van samenwerking van vier organisaties:
 • Heemtuin Goudse Hout;
 • IVN IJssel en Gouwe;
 • Natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard;
 • KNNV afdeling Gouda en omstreken.

In 2009 was er een cursus met dezelfde opzet.
In 2008 en 2009 waren er drie docenten. Twee van die drie docenten hebben na 2009 hun focus verlegd naar andere zaken. Ik ben daarna doorgegaan.

In 2010 had de cursus een gewijzigde en beperkte opzet:
 • alleen excursies en inventarisaties;
 • op het terrein van de heemtuin Goudse Hout;
 • georganiseerd door de organisaties Heemtuin Goudse Hout en de IVN afdeling IJssel en Gouwe.
In 2011 is de vierde jaargang van de cursus van start gegaan, toen weer in de oude bekende vorm, dat wil zeggen, met de volgende opzet:
 • voor beginners;
 • eenvoudige soorten, niet de zeldzame orchidee in een natuurgebied, maar de boterbloemen naast de voordeur of in het park;
 • een combinatie van doordeweekse avonden binnen met daarop volgend een excursie en veldbezoek op de zaterdagmorgen;
 • bij excursies oftewel in het veld stellen deelnemers zelf, dus ook de absolute beginner, een soortenlijst op van wat ze aantreffen.

In 2012 volgden nog twee cursussen, een in Zoetermeer en een in Gouda. Dat was de laatste jaargang, althans in de serie ik eerst met twee andere docenten en later als enige docent organiseerde.

In 2018 tenslotte gaf ik nog een kleine wildeplantenworkshop voor een deel van de vereniging Ekobouw, een vereniging van eigenaren van de ecologische woningen in mijn straat waarvan ook ik lid ben omdat ik in zo'n woning woon.

Inhoud

De onderliggende menu-opties geven toegang tot de inhoud van een selectie van de cursussen.

De cursus in Zoetermeer was meer gericht op beginners, terwijl er bij de cursus in Gouda van werd uitgegaan dat er al wat meer ervaring was met determineren. Daarom was de cursus in Gouda meer gericht op direct beginnen met determineren met behulp van de veldflora van Henk Eggelte. Maar de inhoudelijke verschillen zijn beperkt. Onder andere omdat de deelnemers die zich in Zoetermeer hadden aangemeld de meest kritische groep bleken en ook minder beginners waren dan waarop ik me - na overleg met de lokale vereniging - had voorbereid.

Zelf meer leren

Dus tegen wie op deze website nog wat wil leren van wat ik destijds heb uitgelegd, zeg ik: kijk gewoon in de presentaties om te zien waar je wat van op kunt steken. Waarbij geldt dat je de inhoud van presentaties niet moet zien als een digitale versie van de cursussen die ik gaf. Voor elke bijeenkomst verzamelde ik passend materiaal, dus geplukte planten, die de deelnemers zittend aan tafels gingen determineren en daar tussendoor gaf ik uitleg met onder andere de inhoud van de presentaties. Voor dat echte handwerk bestaat geen digitaal alternatief. Dat betekent dat als je veel wilt leren over wilde planten en hoe ze op naam te brengen, je gewoon een goede flora en een goede loep moet kopen om daarmee aan de slag te gaan, dat wil zeggen te gaan determineren. Alleen op die manier leer je soorten van elkaar te onderscheiden en leer je welke kenmerken daarbij bepalend zijn. Zelfs een goede herkenningsapp als Obsidentify is geen 1:1-vervanging van determineren. De app geeft vaak een uitkomst in de vorm van een soortnaam en zegt daar dan bij wat het geschatte percentage is dat die uitkomst klopt.

Meer over de app Obsidentify

ObsIdentify is een Nederlandse herkenningsapp voor zowel planten als dieren. De app is er in twee varianten:

 • voor Android van Google voor telefoons, tablets en zogenoemde Chromebooks die onder Android draaien. Deze app kun je installeren vanuit Play store van Google;
 • voor iOS, het besturingssysteem van Apple, voor bijvoorbeeld de iPhone van Apple. Deze app kun je installeren vanuit de app store van Apple.

ObsIdetify is niet als aparte toepassing op internet beschikbaar, dat wil zeggen voor gebruik in een (internet-)browser. Maar als je bij Waarneming.nl een foto uploadt die daar wordt geanalyseerd, dan gebeurt dat met dezelfde software of in ieder geval dezelfde logica oftewel algoritmes en dezelfde achterliggende database met eerder op naam gebrachte afbeeldingen/foto's en bijbehorende analyses.
Omgekeerd is ObsIdentify weer gebaseerd op de foto's die bij waarneming.nl binnenkomen. Zie ook https://waarneming.nl/apps/obsidentify en https://waarneming.nl/fieldwork/observations/create/?
En zie voor nog meer achtergrondinformatie dit (leuke) artikel in NRC.