Op zaterdag 1 september 2018 gaf ik voor leden van de vereniging Ekobouw te Gouda een workshop Wilde planten herkennen.
 
Ziehier de presentatie die ik daarbij gaf, waarin ook uitleg over de steeds actueler wordende stikstofproblematiek.
 
Na de presentatie en het op naam brengen van verzamelde soorten gingen we naar het Steinse Groen voor een rondgang langs wat daar groeide.