De cursus 2010 was een praktijkcursus en bestond uit het opstellen van een soortenlijst van het natuurterrein bij de heemtuin in het Goudse Hout.

Met in totaal ongeveer 10 deelnemers is in drie sessies voor de zomervakantie (19 juni, 2 juli en 17 juli) en drie sessies na de zomervakantie (20 augustus, 11 september en 2 oktober) een onvolledige soortenlijst opgesteld.

De organisatie was in handen van Lian van Oers (Heemtuin), Maps van Popering (IVN) en Kitty van Wijnbergen (IVN).

Dit is de resulterende (onvolledige) soortenlijst.
 
We vonden onder andere Moeraszoutgras met daarvan hieronder twee foto's.
 
 
Moeraszoutgras Heemtuin 1
 

 

Moeraszoutgras Heemtuin 2