De drie belangrijkste boeken die we bij de cursusssen gebruikten:

Veldgids Nederlandse Flora
ISBN 9789050112611

Flora van Heukels
ISBN 9789001583446

Botanisch woordenboek
ISBN 9789050112895

Boek Veldflora Eggelte  Boek Flora Heukels  BotanischWoordenboek
 Een toegankelijke flora voor beginners.  Hét standaardwerk over de wilde plantensoorten in Nederland.  Een geïllustreerd woordenboek met uitleg van 1500 botanische termen. 

 

Grassen determineren

Een eenvoudige determinatietabel voor het vegetatief herkennen van een aantal grassen.

Destijds is vanuit de landbouwwereld ook het hieronder afgebeelde boekje 'Vegetatieve herkenning van graslandplanten' uitgegeven.

Boek Vegetatieve herkenning graslandplanten kl

Dit boekje wordt niet meer uitgegeven en ook tweedehands exemplaren (tot en met de 7e druk?) zijn nog maar zelden verkrijgbaar.

Het archief van wat destijds de Landbouwhogeschool Wageningen heette en tegenwoordig Wageningen University & Research heet, heeft daarom een exemplaar van de 5e druk gescand en gepubliceerd en daarmee openbaar en herbruikbaar gemaakt.