2021.05.20: Waterviolier


Op 500 meter van mijn huis.

Waterviolier

Waar? In de sloot links van het fietspad dat loopt van de zuidoosthoek van het Steinse groen, een polderpark aan de rand van Gouda, naar de Steinse dijk die aan de noordkant van de Hollandse IJssel loopt van Haastrecht naar de Goudse wijk Goverwelle.
De sloot is nogal smal en ondiep met waarschijnlijk beperkte doorstroming. Bij de dijk, waar de sloot wat breder wordt en waarschijnlijk ook wat dieper en waar de dynamiek ook wat anders wordt, stopt het aanwezig zijn van de soort vrij abrupt.

Waterviolier

De soort komt voor in ondiep zoet water in laaglandgebieden en en is tegenwoordig weinig algemeen. De soort heeft een hekel aan zout. Om die reden is de soort in Nederland nergens aanwezig in de kustgebieden. De website FloravanNederland toont een verspreidingskaartje waarop dit goed is te zien.

Waterviolier

De bladeren zitten net onder water en zijn 'kamvormig veerdelig'.

Waterviolier

De Waterviolier behoort tot het geslacht Hottonia en de wetenschappelijke naam is Hottonia palustris. Het geslacht kent wereldwijd maar een andere soort: Hottonia inflata, dat voorkomt in Noord-Amerika en daarom hier Amerikaans veerblad wordt genoemd. In Nederland wordt Hottonia inflata gebruikt in aquariums en wordt het daarvoor ook verkocht.

Het geslacht Hottonia behoort tot de Sleutelbloemfamilie. Dat lijkt wat verrassend, want sleutelbloemen zijn landplanten, maar in diezelfde familie zitten wel planten van natte drassige grond zoals de Waterpunge en de Moeraswederik.

Waterviolier

 

 

Waterviolier