2021.07.11 Atalanta

Schipbreuk geleden in een heftige regenbui, zo lijkt het. Zat daarna wat verwaaid op de nog natte tafel in de tuin, met de vleugels nog 'geplakt' aan de druppeld op tafel, zo leek het, want loskomen lukte eerst niet goed, en met ook een verfomfaaide antenne en een hapje uit de vleugel links achter.

Atalanta's zijn trekvlinders. De meeste Atalanta's overwinteren in Zuid-Europa. In het voorjaar komen ze weer terug en zorgen hier dan voor een nieuwe generatie die in de herfst weer vertrekt naar Zuid-Europa.

De vlinders voeden zich met de nectar van onder andere Koninginnenkruid, Vlinderstruik en distelsoorten. De rupsen eten van Grote brandnetels en verpoppen daar meestal ook.


Groene schildwants